Duben 2012

Japonský Horoskop

24. dubna 2012 v 11:31 | M-chan |  >Japonsko<
Každému zvířeti z tohoto pravidelně se opakujícího cyklu jsou připisovány určité charakteristické vlastnosti, které se vztahují na lidi narozené v tomto znamení.

Rok myši (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984)
Rok myši bývá v Japonsku pokládán za štastné znamení. Myš se totiž považuje za symbol velké životní činorodosti, ale i bohatství a štěstí. Vychází se přitom hlavně z tradiční představy, že "kde jsou myši, tam je i hojnost potravy". Navíc se však odedávna věřilo, že myši mají schopnost odhalit blížící se živelné pohromy (například záplavy, zemětřesení, požár atd.), a proto jejich přítomnost v domě byla pokládána za záruku bezpečí a klidu. Myši jsou také těsně svázány s postavou jednoho ze sedmi bůžků štěstí - bůžka bohatství Daikoku, který bývá znázorňováň jako usměvavý tlouštík sedící na pytlích s rýží, na nichž je kromě něho také malá myška. Lidé narození v tomto znamení mají být velmi činorodí a úspěšní v praktickém životě.

Rok buvola (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985)
Lidé narození v tomto roce jsou zase údajně velmi pracovití. Jejich myšlení a pohyby bývají někdy těžkopádnější, ale jinak dovedou jít vytrvale za svým cílem. Ženy jsou prý výbornými hospodyněmi.

Rok tygra (1926, 1938, 1950, 1962, 19 74, 1986)
Štastné znamení pro chlapce narozené v tomto roce - bývají velmi aktivní, ale někdy prudších povah. Zato pro dívky je rok tygra neštastný - jsou pokládány za příliš nežensky tvrdohlavé a umíněné, snažící se za každou cenu prosadit svou vůli. Pro tyto předpokládané vlastnosti mají dodnes, zejména v odlehlejších oblastech, mezi pověrčivými lidmi dívky - tygřice potíže s hledáním ženichů.

Rok zajíce (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987)
Lidé zrození v tomto znamení bývají dobrosrdeční, ale nechají se často ovládnout jedinci se silnou vůlí. Dovedou si však na druhé straně získat mezi ostatními značnou oblibu. Nestávají se sice vůdčími osobnostmi, ale bývají přesto štastni, protože se dokáží přizpůsobit svému osudu.

Rok draka (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988)
Lidem ve znamení draka se připisuje ten nejlepší osud. Mají všechny předpoklady získat vynikající postavení i velké bohatství. Často jsou však ohrožováni neočekávaným pádem z nejvyššího vrcholu až na dno propasti.

Rok hada (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989)
Lidé narození ve znamení hada bývají šťastní a často shromáždí značný majetek. Bývají však také někdy proradní a mstiví. Obecně je had v Japonsku symbolem mstivosti. V řadě pohádek a pověstí se proto také žárlivé a zlé ženy mění v hady. Lidé však přesto příchod roku hada vítají vždy s radostí, neboť je pro ně předzvěstí dobrých úspěchů v obchodnfm podnikání. Had je také poslem bohyně krásy, hudby a umění Benten. Zejména na Nový rok navštěvují dodnes svatyně této bohyné davy pověrčivých lidí. V nejznáméjších z nich - v Kamukuře nedaleko Tokia - se dodnes udržuje zvyk "umývat'" v chrámové studni peníze, jejichž počet se pak má v průbéhu roku zdvojnásobit. Dříve lidé ve studni své mince opravdu doslova koupali, ale nyní svazky papírových bankovek spíše vodou jen postříkají.

Rok koně (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990)
Kůň se těší v Japonsku odedávna velké vážňosti, protože podle legendy sestoupili mnozí šintoističtí bozi a bohyně z nebes na zemi na koních. V řadě svatyní proto také dodnes chovají bílé koně, kteří jsou tam pokládáni za posvátné, a jinde mají alespoň obrazy a sochy koní. O lidech ve znamení koně se říká, že milují přepych a dobré živobytí, mají rytiřského ducha, požívají veřejné úcty, ale chybí jim větší stálost. Když se však o něco upřímně a usilovné snaží, obvykle jim přeje štěstí a dosáhnou svého cíle.

Rok ovce (1931, 1943, 1955, I967, 1979, 1991)
Ovce je bezbranné zvíře, a proto i lidé narození v roce ovce se často stávají v životě obětmi druhých. Jsou mírní a vyrovnaní, ale chybi jim většinou ctižádostivost a rozhodnost v obtižných životních situacích.

Rok opice (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992)
Lidé narození v tomto roce jsou většinou nadaní, ale chybí jim stálost, vytrvalost a důslednost. Nemají velký smysl pro praktický život, ale stávají se z nich dobří učitelé, umělci a kněží.

Rok kohouta (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993)
Lidé z roku kohouta bývají sice chytří a ctižádostiví, ale také vrtošivi a rychle mčnící své názory i zájmy. V životě proto přes své nadání nebývají často příliš úspěšní. K jejich obvyklým povahovým rysům patří i snaha dokázat víc, než na co stačí, a nedůvěra k názorům ostatních.

Rok psa (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994)
Lidé narození v tomto roce bývaji spolehliví v práci, ale k dosažení úspěchu potřebují, aby je někdo vedl a chránil. Pro svou dobrosrdečnou povahu mívají mnoho přátel. Mužům v tomto znamení se doporučuje, aby si vybírali energické ženy, které jim mohou dopomoci k úspěchu. Mezi lidmi narozenými v roce psa je dosud v Japonsku dobře znám šógun Cunajoši (narozený 1646), přezdívaný Psi šógun. Ten bral vztah ke svému znamení tak vážně, že vydal zvláštní zákony na ochranu psů a zřídil po celé zemi útulky pro toulavé psy. Historické zápisy uvádějí, že v některých z nich žilo někdy i více než sto tisíc psů. Potrava pro ně byla získávána vybíráním speciálních daní, které se pro obyvatelstvo staly mimořádně těžkým břemenem. Když Psí šógun Cunajoši ve věku 63 let zemřel, bylo ve věznících více než 12 040 osob, které si tarn odpykávaly tresty za špatné zacházení se psy. Všichni si proto oddychli, když po jeho smrti byla všechna tato opatření opět zrušena.

Rok kance (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995)
Lidé ve znamení kance jsou činorodí a iniciativní, ale často se vrhají do nčkterých včcí s bezhlavým, neuváženým spěchem, jehož později litují. Pokud se jim však podaří tento rys své povahy zvládnout a více si své jednání rozmýšlet, dojdou úspěchu.

Tento text byl převzat z knihy Jiřího Jánoše 99 zajímavostí z Japonska

Achmed the Dead Terorist.

15. dubna 2012 v 19:05 | Min |  Videa, Obrázky -> Atd...xD
Ahoj, rozhodla jsem se, že vám ukážu, jak nenapravitlná jsem Yaoistka. :D

Školy v Japonsku

12. dubna 2012 v 19:53 | (e)M-chan |  >Japonsko<

Japonský školní systém

Povinná školní docházka začíná dětem v Japonsku v šesti letech a trvá devět let. Nejprve děti navštěvují
šestiletou základní školu.
Po šesté třídě odcházejí na nižší střední školu, která má tři ročníky. Jednotlivé stupně škol fungují zcela
odděleně a nezávisle na sobě.
Po absolvování nižší střední školy pokračuje zhruba 95% dětí ve studiu na vyšší střední škole,
která má opět tři ročníky a není ukončena žádnou závěrečnou zkouškou připomínající naši zkoušku maturitní.
Zbývajících 5% dětí se vyučí nějaké řemeslo nebo jdou rovnou pracovat.
Ze střední školy odchází přibližně 35% studentů na univerzity,
10% na dvouleté college (fakulty), a 25% absolventů střední školy získává odbornou kvalifikaci vyučením

Školní docházka

Školní rok, který v Japonsku začíná v dubnu, je rozdělen do tří částí. První část školního roku trvá od dubna do července. Ve druhé polovině července začínají letní prázdniny, které končí v srpnu. Druhá část školního roku trvá od září do prosince a je ukončena novoročními prázdninami. Poslední, třetí část školního roku trvá od ledna do března a od začátku dalšího školního roku ji dělí dvoutýdenní prázdniny. Na základních školách a na většině středních škol dostávají děti vysvědčení na konci každého období, tedy třikrát za rok.
Vyučovací hodina na základní škole trvá 45 minut, na střední škole 50 minut.
Vyučování
Na základních školách je výuka obvykle vedena "hravou formou".s mnoha exkurzemi,pokusy apod. Děti jsou zde vedeny k samostatnosti a rozvoji myšlení. Tento způsob výuky obvykle pokračuje i na nižších středních školách, ale na vyšších středních školách již vše sklouzne k drilování a memorování, aby studenti byli připraveni na přijímací zkoušky na univerzity.

Uniformy

Na základní škole děti ještě nenosí školní uniformu, mají jen stejné tašky na záda (děvčata červené a chlapci černé) a v některých školách jednotné oblečení na tělocvik. Školní uniformy oblékají až s nástupem na nižší střední školu. V této době, přes to, že to není povinné, je většina dětí i stejně ostříhána. Děvčata mají polodlouhé mikádo, často stažené do dvou culíků, a chlapci krátký sestřih na ježka.
školní uniformy
obchod s uniformami
tělocvik
vyučování
obědy :D

Hoj Hoj

12. dubna 2012 v 18:46 | Min |  Blog

Ahoj tak konečně píšu - povím vám, napsala jsme jednu povídku, a zveřejnila na jednom… webu, první díl - bylo ok, druhej - prej nejlepší a třetí se jim nelíbí, protože to není ze středověku… já ale nechtěla aby to bylo ze středověku - maj tam bílou, rohovou vanu s teplou vodou - to středověk nebude. Možná ji dám i sem, až si ji po sobě znovu přečtu. ;)


Další věc, proč píši tenhle článek - Chci se zeptat - jak se líbí Layout?? Pngéčka (Oddělovače, popisky… jsou moje. ;D )


A ještě ta poslední věc - Chci se zeptat, co vám tu na blogu chybí? -> Pište pls do komentů, úpa všecko co vás napadne. ;)
Min ;)